R-Tec Yana Kayar Bahçe Motoru 380 V 3500 kg

6400 TL 6500 TL